02/12/2021 - 07:58

Công nhận thêm 14 sản phẩm OCOP 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3588/QĐ-UBND, ngày 30-11-2021,  phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Cần Thơ năm 2021. Theo đó, thành phố công nhận 12 sản phẩm của 3 chủ thể đạt hạng 4 sao và 2 sản phẩm của 1 chủ thể đạt hạng 3 sao.

Sản phẩm chả cá thát lát rút xương của Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa được giới thiệu tại một sự kiện ở TP Cần Thơ. Ảnh: T. TRINH

Sản phẩm chả cá thát lát rút xương của Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa được giới thiệu tại một sự kiện ở TP Cần Thơ. Ảnh: T. TRINH

Cụ thể, các sản phẩm OCOP 4 sao, gồm: chả cá thát lát Phạm Nghĩa, chả cá thát lát tươi 99,9% Phạm Nghĩa và chả cá thát lát rút xương kim sa Phạm Nghĩa của Công ty CP thực phẩm Phạm Nghĩa; gạo tím Rồng Vàng của Công ty TNHH Duy Đức Hưng; bánh in Phan Tâm 1 của Cơ sở sản xuất Phan Tâm 1; khô cá tra một nắng, khô cá lóc một nắng, khô cá tra sấy ăn liền, cá tra fillet sấy khô, cá lóc fillet sấy khô, cá rô phi fillet sấy khô và cá sặc rằn sấy khô của Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành. Các sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bánh Khéo Phan Tâm 1 và bánh đậu xanh Phan Tâm 1 của Cơ sở sản xuất Phan Tâm 1.

Các sản phẩm được công nhận đạt hạng sao nêu trên được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận và có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định công nhận. UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố công khai sản phẩm và chủ trì tổ chức trao giấy công nhận cho các sản phẩm OCOP. Đồng thời, hướng dẫn UBND quận, huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in logo lên sản phẩm OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ hằng năm sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Đến nay, TP Cần Thơ đã công bố 41 sản phẩm OCOP, gồm 25 sản phẩm 4 sao (trong đó có 2 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao) và 16 sản phẩm 3 sao của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ dân và hợp tác xã.

L. MẪN

Chia sẻ bài viết