22/08/2009 - 20:35

Công nghệ tự hủy dữ liệu

 

Email, tin nhắn Facebook và tài liệu Google Docs có thể sớm được cho biến mất bằng cách sử dụng phần mềm mới mang tên Vanish, do Đại học Washington (Mỹ) phát triển. Yoshi Kohno, người thiết kế phần mềm cho biết, muốn tạo ra một hệ thống cho phép dữ liệu tự hủy và vĩnh viễn không đọc được sau một khoảng thời gian xác định. Đây sẽ là bước đi kế tiếp trong việc bảo đảm sự riêng tư trên Internet.

Dữ liệu được tạo ra, chia sẻ và lưu trữ trực tuyến có thể vẫn còn trên mạng Internet trong nhiều năm, ngay cả sau khi người dùng xóa tập tin gốc. Việc sử dụng Vanish sẽ làm cho ngay cả các bản sao dự phòng dữ liệu không đọc được nữa sau thời gian xác định bởi người dùng gốc.

Nó hoạt động bằng cách tạo ra một khóa bí mật được chẻ thành nhiều phần nhỏ và chia sẻ khắp nhiều người dùng trên mạng ngang hàng. Theo thời gian, khi người dùng tham gia và rời khỏi mạng, các phần khóa sẽ biến mất, làm cho dữ liệu không thể đọc được. Yoshi Kohno thừa nhận rằng phần mềm có thể được sử dụng cho mục đích xấu, nhưng chắc chắn nó sẽ là một tiến bộ công nghệ thực thụ, và lợi ích sẽ lớn hơn nguy cơ rất nhiều.

MAI ANH (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết