12/11/2011 - 09:35

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN:

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam

Sáng 11-11, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề “Việt kiều đoàn kết cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển”. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hơn 150 kiều bào đại diện cho nhiều tổ chức hội đoàn người Việt Nam ở hơn 30 nước, vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của bà con Việt kiều đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trong những thập niên qua, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam . Và vì thế Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến bà con Việt kiều, luôn có những chính sách tốt nhất để tạo được hành lang pháp lý, tạo được những điều kiện thuận lợi nhất để kết nối cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới, để mọi Việt kiều đều có thể về đầu tư tại Việt Nam, đóng góp tài lực, trí tuệ...xây dựng đất nước.

Trong 2 ngày hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tham luận của các đại biểu về công tác hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về công tác tổ chức, hoạt động... của các hội đoàn cũng như những vấn đề liên quan; đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng mô hình, từng hội đoàn các nước để góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của các hội đoàn trong việc chăm lo đời sống của bà con Việt kiều ở các nước và tăng cường liên hệ, gắn kết các tổ chức hội đoàn này vào công cuộc hội nhập quốc tế, phát triển của quê hương, đất nước. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cập nhật tình hình mọi mặt của đất nước và các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết