02/06/2013 - 20:11

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ

Sáng 2-6, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động. Công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Công đoàn năm 2012; tham gia giải quyết chính sách, chế độ cho người lao động… Công đoàn phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng của người lao động, tham gia giải quyết các cuộc đình công, góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội… Công đoàn các cấp đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” thu hút đông đảo người lao động, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. Công đoàn đã thành lập, phát huy hiệu quả mô hình Nghiệp đoàn nghề cá và “Chương trình tấm lưới nghĩa tình”, góp phần quan trọng hỗ trợ, bảo vệ lợi ích của người lao động, ngư dân các địa phương gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Các cấp Công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Công đoàn có những phương pháp phù hợp, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết tốt vấn đề quan hệ lao động, khắc phục tình trạng tranh chấp lao động, đình công không đúng trình tự pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp phá sản, giải thể…

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Công đoàn cần làm tốt hơn nữa việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là đối với số cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, để cán bộ công đoàn vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có chuyên môn, là chỗ dựa tin cậy của người lao động trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Tổng Liên đoàn Lao động cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, nhân rộng điển hình tiên tiến, xuất sắc, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia… Phát huy tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cấp Công đoàn cần chủ động hơn nữa trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng; tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến của công nhân, viên chức, lao động, giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp bách của giai cấp công nhân như: chính sách về nhà cho công nhân lao động; chính sách đảm bảo việc làm, tiền lương…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2008-2013.

Khiếu Tư (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết