10/05/2023 - 22:25

Công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô 

(CT) - Chiều 10-5, UBND quận Cái Răng phối hợp với Sở Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Ðô. Ðồ án vừa được UBND TP Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 1074 /QÐ-UBND ngày 28-4-2023.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Ðô có vị trí quy hoạch tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Phía Bắc và phía Tây giáp sông Cần Thơ, phía Ðông giáp tim đường Quang Trung (đoạn từ sông Cần Thơ đến nút giao IC3), phía Nam giáp tim đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ sông Cần Thơ đến nút giao IC3). Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 69,37ha. Ðây là khu hành chính tập trung TP Cần Thơ và Trung tâm Văn hóa Tây Ðô, bao gồm hệ thống công sở cấp thành phố; trụ sở làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; các công trình văn hóa; công trình dịch vụ - thương mại gắn với hoạt động khu hành chính - văn hóa; không gian công cộng đô thị; đầu mối giao thông công cộng đô thị. Ở chỉ tiêu cơ bản về dân số, số biên chế tính toán hoạt động khu hành chính khoảng 1.283 người, số biên chế các tổ chức chính trị - xã hội khoảng 124 người. Ðơn vị sự nghiệp công lập dự trù khoảng 8.000m2 sàn sử dụng. Các trung tâm dịch vụ, hỗ trợ, điều hành cấp thành phố dự trù khoảng 8.000m2 sàn sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1799/QÐ-UBND ngày 27-7-2011 của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Ðô thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ. Ðối với phần diện tích ngoài phạm vi quy hoạch điều chỉnh nêu trên (thuộc quy hoạch Trung tâm Văn hóa Tây Ðô trước đây) được quản lý theo Ðồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1237/QÐ-UBND ngày 23-6-2020.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết