30/12/2009 - 21:07

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TP CẦN THƠ

Còn nhiều khó khăn

Sau khi kết thúc giai đoạn thống kê, Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) đã bước sang giai đoạn 2 với công việc chính là rà soát TTHC, mẫu đơn, tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC. Các cán bộ công chức của TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện, nhằm mục tiêu đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, để hoàn thành những công việc quan trọng ấy, vẫn còn không ít những khó khăn cần khắc phục…

Giai đoạn 2 là giai đoạn có ảnh hưởng lớn đến thành công của Đề án 30, với công việc chính là rà soát TTHC, mẫu đơn, tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC. Trong quá trình rà soát, sẽ đối chiếu các TTHC với quy định của pháp luật, để phát hiện đúng, sai hoặc những thủ tục phiền hà, không cần thiết... Từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, tránh chồng chéo, trùng lắp khi thực hiện. Thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát nhanh 102 TTHC với 274 biểu mẫu, tập trung các lĩnh vực có nhiều bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị thực hiện đơn giản và hủy bỏ 84 TTHC, chiếm tỷ lệ 82,3%. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đã và đang thực hiện rà soát 1.597 TTHC còn lại để đến ngày 28-2-2010 thành phố sẽ hoàn thành và báo cáo tổng hợp kết quả rà soát gửi về Tổ Công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Ninh Kiều. 

Thực hiện Đề án 30, các cán bộ công chức của Sở Nội vụ đã thực hiện rà soát 66 TTHC. Kết quả Sở đã kiến nghị hủy bỏ, thay thế và sửa đổi bổ sung 65/66 TTHC, đạt 98,48% so với tổng số TTHC phải rà soát. Trong đó, kiến nghị hủy bỏ 3 TTHC, 1 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 2 yêu cầu điều kiện; kiến nghị thay thế 46 TTHC; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 58 TTHC, 3 mẫu đơn, mẫu tờ khai và 7 yêu cầu, điều kiện. Điển hình như trong quá trình rà soát, các cán bộ công chức đã phát hiện hồ sơ thi tuyển công chức hành chính và công chức dự bị có phiếu sơ tuyển là không hợp lý. Vì các văn bản liên quan không có quy định phải có phiếu sơ tuyển trong hồ sơ (địa phương quy định riêng), đồng thời phiếu sơ tuyển không cần thiết nếu trường hợp thí sinh thi không đạt. Sau khi rà soát, Sở Nội vụ đã trình UBND thành phố hủy bỏ nội dung yêu cầu phải có phiếu sơ tuyển trong hồ sơ thi tuyển công chức.

Ở cấp quận, quận Ninh Kiều là đơn vị được chọn thực hiện việc rà soát, với 185 TTHC. Sau khi hoàn thành rà soát nhanh 10 TTHC, quận đã thực hiện rà soát xong 129/175 TTHC còn lại; đồng thời đang triển khai rà soát 46 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài chính. Kết quả, trong 129 thủ tục đã rà soát, quận đề nghị đơn giản 104 thủ tục, đạt 80,62%. Trong đó, kiến nghị hủy bỏ 16 thủ tục; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 88 thủ tục. Bà Mạc Lục Thu Tâm, Phó Văn phòng UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Để rà soát một TTHC, cán bộ công chức phải trả lời gần 50 câu hỏi, đồng thời đòi hỏi người thực hiện rà soát phải đầu tư nghiên cứu để thực hiện việc rà soát đạt chất lượng... Vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia thực hiện rà soát nên những cán bộ công chức tham gia Đề án 30 phải rất nỗ lực, tranh thủ làm vào các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính để vừa đảm bảo tiến độ, rà soát có chất lượng, vừa hoàn thành công việc được giao”.

Theo kế hoạch của UBND thành phố về tiến độ thực hiện giai đoạn rà soát TTHC theo Đề án 30, đến ngày 30-11-2009, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 (Tổ 30) của UBND thành phố. Tuy nhiên, đến ngày 24-12-2009, chỉ mới có 21/23 đơn vị gửi báo cáo kết quả rà soát. Theo đánh giá của Tổ 30, nguyên nhân chậm trễ là do trong quá trình rà soát, các cơ quan Trung ương tiếp tục ban hành những văn bản mới nên các đơn vị phải điều chỉnh cho phù hợp. Bà Mạc Lục Thu Tâm, Phó Văn phòng UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai và tài chính mà quận chưa thực hiện rà soát là do có những văn bản quy định mới. UBND thành phố cũng vừa ban hành quyết định công bố sửa đổi toàn bộ Bộ TTHC của lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Bộ TTHC chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố, nên quận sẽ tiến hành rà soát theo Bộ TTHC mới sửa đổi”.

Bên cạnh đó, theo Tổ 30, khi thực hiện rà soát, một số đơn vị chưa thấy rõ tầm quan trọng của Đề án 30 nên thiếu đôn đốc nhắc nhở thực hiện đúng theo quy định. Có nơi, cán bộ, công chức chưa đầu tư nhiều cho việc rà soát, do bận nhiều công việc chuyên môn... Chính vì thế, một số đơn vị khi nộp báo cáo kết quả về Tổ 30 kiểm tra thì chưa đạt chất lượng, phải trả về làm lại, ảnh hưởng đến tiến độ. Ông Nguyễn Hữu Có, Tổ phó chuyên trách Tổ 30, cho biết: “Ở giai đoạn này, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tận tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, để vừa giải quyết tốt hồ sơ hành chính tại đơn vị, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Đề án 30. Vừa qua, Tổ 30 đã trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra nội dung chất lượng biểu mẫu thực hiện rà soát TTHC. Qua làm việc chúng tôi đã hướng dẫn, uốn nắn, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, thực hiện rà soát đảm bảo chất lượng”. Ngoài ra, theo phản ảnh của một số địa phương, đơn vị, trong quá trình thực hiện rà soát TTHC cũng gặp những cản ngại, như: các biểu mẫu chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Mẫu biểu rà soát có sự thay đổi nên phải mất thời gian điều chỉnh lại theo mẫu biểu mới...

Ông Nguyễn Hữu Có cho biết: “Để thực hiện tốt Đề án 30, thời gian tới, Tổ 30 tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo rà soát theo thời gian quy định, đảm bảo đạt chất lượng. Bên cạnh đó, Tổ 30 tiếp tục thẩm tra trình UBND thành phố ban hành các quyết định công bố sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các TTHC theo kiến nghị đơn giản hóa thuộc thẩm quyền hoặc các văn bản pháp luật mới ban hành. Sớm thực hiện hoàn thành công tác rà soát để gửi kết quả về Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ”.

Đề án đơn giản hóa TTHC được thực hiện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công khai minh bạch của các TTHC được áp dụng trên địa bàn thành phố; đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, vừa tạo điều kiện cho người dân, tổ chức thực hiện các TTHC một cách rõ ràng, góp phần phòng chống tham nhũng, nhũng nhiễu, tùy tiện trong giải quyết TTHC. Với những ý nghĩa thiết thực của Đề án, thiết nghĩ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần nỗ lực hoàn thành phần việc được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện thành công Đề án 30 đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bài, ảnh: NHẬT MY

Chia sẻ bài viết