05/01/2010 - 20:31

Có quyền sở hữu vật bị chìm đắm được tìm thấy không?

Hỏi: Trong lúc đi cào dưới sông cái, tôi cào được một tượng hình con thú bằng kim loại, sau đó tôi đem thử và biết con thú được đúc từ bạc. Xin hỏi tôi được quyền sở hữu vật này như thế nào?

LÊ HỮU NGHĨA
(phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 240 Bộ luật Dân sự: Việc xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:

- Vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hóa thì thuộc Nhà nước, người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

- Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hóa, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết