11/11/2009 - 08:58

Khởi động Quỹ Thách thức Việt Nam (VCF)

Cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện ý tưởng dự án vì lợi ích người nghèo

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Quỹ Thách thức Việt Nam (VCF) với tổng số vốn 3 triệu USD, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ đã được khởi động. VCF hoạt động trong vòng hai năm (2009-2011).

Quỹ Thách thức Việt Nam được thực hiện nhằm kêu gọi những đề xuất mô hình kinh doanh mới, sáng tạo từ khu vực tư nhân, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích cho người nghèo. Cụ thể, VCF sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin và hoạt động của quỹ; thông báo những thách thức hiện tại và khung thời gian để các doanh nghiệp nộp đề xuất sơ bộ; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thông tin theo mẫu đề xuất dự án... Những ý tưởng được dự án lựa chọn sẽ được tài trợ có thể lên đến 49% tổng chi phí dự án. Các dự án sẽ do Ban Thẩm định độc lập của VCF lựa chọn qua một quá trình minh bạch và cạnh tranh, có quy mô tài trợ từ 30.000 đến 250.000 USD.

Bà Fiona Lappin, Trưởng đại diện DFID tại Việt Nam cho biết: tại Việt Nam, VCF sẽ giúp gánh đỡ một số rủi ro kinh tế mà các dự án đổi mới thường gặp phải, nhằm tăng số lượng việc làm và thu nhập cho người nghèo. Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi cho rằng, cách tiếp cận mới này sẽ giúp người nghèo tiếp cận với thị trường và hưởng lợi từ đó, hơn là cung cấp cho họ những hỗ trợ trực tiếp từ Nhà nước.

THÁI HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết