31/10/2018 - 20:37

Có được gia hạn thời gian nhận Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Một bạn đọc ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hỏi: Tôi vừa thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Thới Lai. Do bận công tác, chồng tôi không thể sang Việt Nam để nhận Giấy chứng nhận kết hôn theo phiếu hẹn. Vậy, tôi có thể gia hạn thời gian nhận giấy chứng nhận này hay không?

Về thắc mắc này, bà Võ Thị Ngọc Sương, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, giải đáp:

Tại khoản 3, Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch, quy định: Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

Đối chiếu với quy định trên, nếu bạn hoặc chồng bạn không đến thì có thể gia hạn thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Để thực hiện thủ tục này, bạn cần nộp phiếu hẹn và đơn gia hạn (theo mẫu), nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện.

H.D (thực hiện)

Chia sẻ bài viết