24/12/2009 - 20:30

Chuyển tuyến và mức thanh toán khám chữa bệnh trái tuyến như thế nào?

Chúng tôi là bệnh nhân ở TP Cần Thơ, có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện có mã số được khám bệnh kỹ thuật cao, đăng ký khám bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ. Xin hỏi, nếu được chuyển viện thì chỉ được chuyển viện lên BVĐK Trung ương Cần thơ, hay có thể chuyển viện trực tiếp từ BVĐK TP Cần thơ lên các bệnh viện ở TPHCM?

Trước ngày 1-7-2009, chúng tôi đã đi khám bệnh theo yêu cầu (trái tuyến) điều trị nội trú ở TPHCM và được BHXH thanh toán 550.000đ (có nhân thêm hệ số 1,2). Sau ngày 1-7-2009 và trước ngày 1-10-2009, chúng tôi cũng đã đi khám bệnh theo yêu cầu (trái tuyến) điều trị nội trú ở TPHCM thì chúng tôi được thanh toán bao nhiêu?

“Benh Nhan Bhyt” <benhnhanbhyt@yahoo.com>

Câu hỏi của bạn đọc “Benh nhan Bhyt” được bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ trả lời như sau:

Căn cứ theo Thông tư 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến KCB tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong KCB theo qui định của Bộ Y tế. Trường hợp các dịch vụ kỹ thuật mà cơ sở KCB đã được phê duyệt nhưng vì lý do khách quan không thể thực hiện được, cơ sở KCB đó được phép chuyển người bệnh đến cơ sở KCB BHYT khác, có khả năng thực hiện kỹ thuật đó để điều trị.

Trường hợp của bạn đang điều trị và KCB ban đầu tại BVĐK TP Cần Thơ, nếu tình trạng bệnh vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB thì cơ sở này có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến các cơ sở KCB BHYT tuyến trên theo qui định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Nếu thẻ BHYT của bạn được phát hành trước ngày 1-10-2009 thì quyền lợi được hưởng khi KCB theo Nghị định 63/2005/NĐ – CP ngày 16-5-2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT – BYT – BTC hướng dẫn thực hiện BHYT bắt buộc. Mức thanh toán cho một đợt điều trị nội trú khám chữa bệnh theo yêu cầu (trái tuyến) có 3 mức: 250.000 đồng ở tuyến huyện hoặc tương đương, 550.000 đồng ở tuyến tỉnh hoặc tương đương, 900.000 đồng ở tuyến Trung ương (nếu khám bệnh ở TPHCM hoặc Hà Nội, được nhân hệ số 1,2).

Nếu thẻ BHYT của bạn được phát hành sau ngày 1-10-2009 thì quyền lợi được thực hiện theo Nghị định số 62/2009/NĐ – CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Thông tư 09/2009/TTLT – BYT – BTC ngày 14/08/2009, hướng dẫn thực hiện BHYT. Mức thanh toán nội trú cho một đợt điều trị có 3 mức: 450.000 đồng nếu điều trị ở bệnh viện từ hạng III trở xuống, 1.200.000 đồng nếu điều trị ở bệnh viện hạng II, 3.600.000 đồng nếu điều trị ở bệnh viện hạng I hoặc hạng đặc biệt.

Đ.LÝ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết