24/10/2020 - 11:56

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện. Từ đó, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng cho việc đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh điểm nóng về KNTC trên địa bàn. 

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại buổi giám sát ở quận Bình Thủy.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại buổi giám sát ở quận Bình Thủy.

Trong 9 tháng qua của năm 2020, các ngành, các cấp của quận Bình Thủy đã tổ chức được 50 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, với 1.460 người tham dự. Chủ tịch UBND quận TCD 19 cuộc, Ban TCD quận tiếp 146 cuộc. UBND quận cũng đã tiếp nhận 212 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Nội dung liên quan đến việc cấp phép xây dựng trong các khu dân cư tự phát; yêu cầu giải quyết liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn…

Theo bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân (TTND) 8 phường ngày càng đi vào nền nếp. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với một số công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm; các công trình do nhân dân đóng góp được giám sát chặt chẽ, đạt hiệu quả từ khâu vận động đóng góp, kiểm tra chất lượng công trình, công khai minh bạch về kinh phí, góp phần tích cực trong việc triển khai xây dựng các công trình dân sinh ở địa phương...

Quận Bình Thủy đang kêu gọi đầu tư các dự án và sắp triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án như: khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, khu tái định cư phường Long Hòa, khu đô thị mới Cồn Khương… Các công trình, dự án này đều có liên quan đến việc thu hồi đất, dẫn đến phát sinh khiếu nại về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Do đó, theo ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, các phòng, ban, ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đồng thời, tăng cường công tác vận động, thuyết phục và giải quyết kịp thời các vụ việc thắc mắc, khiếu nại của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, phức tạp và hình thành điểm nóng trên địa bàn.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, giải quyết KNTC được ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, các cuộc hòa giải ở cơ sở. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Thạnh, công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi KNTC và trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật.

Hiện nay, huyện Vĩnh Thạnh có 11 Ban TTND và 11 Ban GSĐTCCĐ. Trong 9 tháng qua, Ban TTND thực hiện 19 cuộc giám sát; Ban GSĐTCCĐ giám sát 27 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của công dân; việc thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, việc trợ cấp khó khăn hộ nghèo… Qua đó, đã kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết 7 vụ việc có liên quan.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh và xã, thị trấn phối hợp hướng dẫn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. Toàn huyện có 56 tổ hòa giải ở các ấp, với 387 hòa giải viên. Trong 9 tháng qua, các Tổ hòa giải tiếp nhận 107 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; đã hòa giải thành 79 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,83%. Theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò làm chủ của người dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, củng cố tình làng, nghĩa xóm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Trưởng đoàn giám sát việc nâng cao hiệu quả TCD và giải quyết KNTC ở cơ sở, ghi nhận công tác TCD, giải quyết KNTC ở quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh có những chuyển biến tích cực. Các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ ở các xã, thị trấn, phường đã phát huy được vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết