06/05/2015 - 21:16

Chứng thực Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất

Ông Trương Văn Khởi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Thắng (huyện Thới Lai), cho biết:

Thành phần hồ sơ chứng thực Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất bao gồm: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (theo mẫu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao photo; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản sao photo; Hợp đồng ủy quyền (theo mẫu).

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ở UBND cấp xã. Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu: Bên ủy quyền (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy triệu tập của Tòa án nếu nội dung ủy quyền liên quan đến Tòa án hoặc biên nhận hồ sơ của Tòa án nơi giải quyết vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy chứng nhận kết hôn (nếu là tài sản chung của vợ chồng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay giấy tờ chứng minh đó là tài sản riêng của cá nhân (nếu tài sản đó là của cá nhân). Bên được ủy quyền (Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu).

Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ thì hẹn qua ngày làm việc hôm sau.

C.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết