24/09/2020 - 05:49

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng TP Cần Thơ sớm trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL 

Hôm nay, ngày 24-9, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên làm việc chính thức. ĐH diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Để đưa thành phố phát triển theo đúng tinh thần của Nghị quyết trên, đòi hỏi tại ĐH này, các đại biểu phải tập trung trí tuệ, tâm huyết, bàn bạc, đề ra mục tiêu, định hướng phát triển, các giải pháp sát hợp, hiệu quả. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ, thông tin về những kết quả nổi bật trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:

Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng 1,65 lần so với năm 2015); giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%, thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Thành phố đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Trong đó, việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Các đại biểu viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, cụ thể việc thực hiện các nhóm giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tác động, tạo sự chuyển biến như thế nào trong toàn Đảng bộ?

- Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được chú trọng. Trong đó, các cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả các giải pháp của NQTW4 khóa XII; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; qua đó, có hàng chục ngàn lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước.

Đến nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được ngăn chặn và đẩy lùi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên, đã tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của thành phố.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được Thành ủy khen thưởng. Ảnh: ANH DŨNG

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được Thành ủy khen thưởng. Ảnh: ANH DŨNG

* Theo đồng chí, đâu là yếu tố quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được những thành tựu trên?

- Đạt được những kết quả trên có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, yếu tố khách quan là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX. Bên cạnh đó, được sự phối hợp, liên kết hợp tác tích cực, hiệu quả của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Về chủ quan, đó là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ thành phố; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh. Quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút đầu tư; phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP Cần Thơ được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. (Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao cờ cho lãnh đạo thành phố). Ảnh: ANH DŨNG

TP Cần Thơ được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. (Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao cờ cho lãnh đạo thành phố). Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào, thành phố còn những hạn chế, khuyết điểm gì mà ĐH lần này cần tập trung phân tích, làm rõ và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới?

- Trong quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, Thành ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, như: kinh tế tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL. Dịch vụ tuy có bước phát triển nhưng chưa tạo ra được sự đột phá và chưa thật sự trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành của vùng ĐBSCL.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị còn hạn chế, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện đại, đang là điểm nghẽn đối với phát triển của thành phố và vai trò kết nối vùng; sự hợp tác, liên kết với các địa phương khác trong vùng còn mang tính đơn lẻ, chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Phát triển văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập.

Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có nơi chưa thật tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị chuyển biến chưa đồng đều. Hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể có lúc, có nơi chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động có mặt chưa theo kịp tình hình mới.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại huyện Thới Lai. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại huyện Thới Lai. Ảnh: ANH DŨNG

* Thưa đồng chí, Dự thảo Văn kiện trình ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu, những nhiệm vụ giải pháp, những khâu đột phá trọng tâm nào để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới?

- Bước sang giai đoạn mới, thành phố có nhiều mặt thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Trong đó, thuận lợi và cơ hội phát triển lớn nhất là Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là món quà quý giá mà Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cho ĐH Đảng bộ thành phố.

Theo đó, Thành ủy xác định mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025 trình ĐH quyết định là: Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ; là trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc. Thành ủy xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đó, Thành ủy xác định các giải pháp là chủ động kiến nghị với Trung ương và phối hợp với các địa phương trong vùng để hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW gắn với phát triển tổng thể vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối nội vùng và liên vùng. Tăng cường quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng phát triển thành phố bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy xác định 3 khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, logistics; phát triển thị trường tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Tận dụng cơ hội cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh...

* Xin cảm ơn đồng chí. Chúc ĐH thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết