11/04/2009 - 09:54

Chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2009

(TTXVN)- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2009, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng các vị Sư sãi, Acha và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer. Bức thư viết:

“Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị Sư sãi, Acha và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đồng bào đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Năm nay, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trong niềm vui chung trước những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, trong đó có đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, các vị Sư sãi, Acha và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, tôi tin tưởng các vị Sư sãi, Acha và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam’’.

Chia sẻ bài viết