01/04/2019 - 20:34

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu tham luận tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.

(CT)- Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, nhằm sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2019. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng đảng trong quý I năm 2019. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo: Thời gian tới, ban tổ chức các cấp cần tham mưu cấp ủy chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là đội ngũ cán bộ và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tham mưu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ban tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 28-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...    

Trong quý I, ngành tổ chức xây dựng đảng đã tham mưu cấp ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy, lãnh đạo các cấp và phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 nghiêm túc. Ngành tổ chức xây dựng đảng đã tham mưu cấp ủy các cấp chuẩn bị thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Các mặt công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết