11/06/2020 - 20:04

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền thành công tốt đẹp 

Phong Điền: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội đảng cấp cơ sở

(CT)- Sáng 11-6, các đồng chí: Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra. 

Đến nay, BTV Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, văn bản, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy về tổ chức ĐH đảng bộ các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng xong Dự thảo văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và được Thường trực Thành ủy thông qua. Nhân sự cấp ủy huyện nhiệm kỳ mới được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, quy định, đúng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín. BTV Huyện ủy đã quyết định phân bổ số lượng đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện là 234 đồng chí, trong đó có 36 đại biểu đương nhiên; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH; bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ ĐH… Theo kế hoạch của BTV Thành ủy Cần Thơ, Đảng bộ huyện Phong Điền tiến hành ĐH lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong các ngày 22, 23 và 24-6.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Mai Thanh Dân đề nghị BTV Huyện ủy Phong Điền tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về ĐH đảng các cấp; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, rà soát kỹ và hoàn thiện các công việc sớm để tổ chức ĐH Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp; chuẩn bị tốt các nội dung thảo luận, tham luận tại ĐH. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH nhằm tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào ĐH Đảng bộ huyện; tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến nhân sự cấp ủy, tư cách đại biểu dự ĐH theo quy định. Quan tâm bố trí công việc và thực hiện chính sách cho cán bộ không tái cử cấp ủy huyện nhiệm kỳ mới; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ĐH… 

► Chiều cùng ngày, BTV Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết ĐH đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Huyện ủy Phong Điền trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên.

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp huyện Phong Điền đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, với nội dung tập trung là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế làm việc; quản lý tài chính, xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;… Qua kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên, tăng 8 đảng viên so với nhiệm kỳ trước; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên, tăng 5 đảng viên so với nhiệm kỳ trước.

Về ĐH đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, tất cả 39 cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức ĐH. Hầu hết các cơ sở đảng tổ chức ĐH thành công tốt đẹp, thực hiện đủ 4 nội dung ĐH theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp trên. ĐH đảng cấp cơ sở đã bầu 215 cấp ủy viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, cơ cấu theo quy định; bầu 198 đại biểu chính thức dự ĐH đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, 6 đảng viên trong Đảng bộ huyện được trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi đảng.

 Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết