11/08/2020 - 10:17

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 

(CT) - Ðể triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN TP Cần Thơ và các đoàn thể tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng (thứ hai từ trái qua) thị sát tại trường tiểu học ở quận Ô Môn về công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình SGK GDPT mới. 

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 9-4-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK GDPT mới trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Ban Cán sự đảng UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chương trình, SGK GDPT mới; tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, trường lớp, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa bảo đảm đáp ứng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; đồng thời, đánh giá đúng thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn để chủ động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đạt chuẩn và đạt yêu cầu triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo lựa chọn SGK GDPT mới đảm bảo theo lộ trình, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và vận động xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình…

Năm học 2020-2021, chương trình, SGK GDPT mới chính thức triển khai với lớp 1.

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết