03/10/2011 - 10:00

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và kiểm tra Trại giam Phú Sơn 4-Bộ Công an

Ngày 2-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và kiểm tra công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an).

Nói chuyện cùng cán bộ chiến sĩ trại giam Phú Sơn 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân của trại. Với nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng thực thi sáng kiến cải tạo cơ sở vật chất cùng hình thức giáo dục cải tạo quản lý phạm nhân, Trại giam Phú Sơn 4 là điển hình trong các đơn vị làm tốt công tác thi hành án trên cả nước. Giải đáp những kiến nghị đề xuất nêu ra tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng với truyền thống anh hùng, cán bộ chiến sĩ Trại giam Phú Sơn 4 sẽ tạo mọi điều kiện để người lầm lỡ giúp ngắn quá trình thi hành án, nhanh chóng hoàn lương, hòa nhập xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn trong giai đoạn mới, ngành công an nói chung, lực lượng thi hành án hỗ trợ tư pháp cần nỗ lực chủ động, góp thêm nhiều sáng kiến để bảo đảm an ninh chính trị, hạn chế tác động mặt trái của hội nhập. Cán bộ chiến sĩ ngành công an cần làm tốt hơn chức năng cảm hóa, giáo dục, đồng thời tích cực tuyên truyền chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước đến người lầm lỡ. Chủ tịch nước cũng nêu rõ, cùng với tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, ngành công an cần phối hợp cùng các cấp chính quyền, giúp cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống, không để tái phạm, thực thi hiệu quả công tác hòa nhập cộng đồng.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết