20/07/2012 - 22:12

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 20-7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội đã dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực to lớn, những chiến công và thành tích xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đã giành được trong 50 năm qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh to lớn, những chiến công và thành tích của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Chủ tịch nước biểu dương đồng chí, đồng bào trong cả nước đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp sức người, sức của và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, giai đoạn toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang mở ra cho đất nước nhiều thời cơ thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng đồng thời cũng phải thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới. Chủ tịch nước đề nghị, trước tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời phát huy tốt nhất vai trò nòng cốt, xung kích cùng toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm nghiêm trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và đối ngoại đất nước, giữ vững môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, các cấp lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Cảnh sát Nhân dân nói riêng phải hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật, có ý thức kỷ luật cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt lực lượng cảnh sát phải luôn tăng cường mối quan hệ “máu thịt” với nhân dân, kiên quyết khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng Cảnh sát Nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần đắc lực thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết