18/09/2012 - 09:07

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Ngày 17-9, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ và chúc mừng ngày vui của tập thể cán bộ, sĩ quan, học viên của Học viện.

Phát biểu khai giảng năm học, Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện khẳng định, năm học 2012- 2013, Học viện Quốc phòng được giao mở các lớp: đào tạo cán bộ tham mưu chiến dịch-chiến lược; chỉ huy tham mưu; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các học viên, sĩ quan, cán bộ quân sự cao cấp của Đảng, Nhà nước. Là trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển nghệ thuật khoa học quân sự uy tín hàng đầu của quân đội và quốc gia, những năm qua, Học viện đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có chất lượng cao. Học viện đã áp dụng phương pháp dạy và học tích cực theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực tư duy cho học viên; dành nhiều thời gian cho các hoạt động tự học, thảo luận và nghiên cứu thực tiễn. Nhiều nội dung mới về quản lý an ninh quốc phòng, quản lý tài chính, xây dựng nền văn hóa... được đưa vào chương trình giảng dạy năm học mới nhằm đào tạo toàn diện nhân tài quân sự cho quân đội, quốc gia.

Chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Học viện Quốc phòng là học viện cao nhất của quân đội ta, có chức năng nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo cán bộ quân sự cấp cao, cán bộ khoa học quân sự cấp chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam. Những năm qua, Học viện Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm tức đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương; các cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước; đồng thời nỗ lực phấn đấu xây dựng Học viện ngang tầm nhiệm vụ.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết