12/06/2018 - 16:19

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy:

Chủ động, tích cực phối hợp các ngành tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị đồng bộ 

CTO)- Ngày 12-6-2018, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Q.LAM

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát nghị quyết, chọn khâu đột phá, thực hiện các mặt công tác đạt nhiều kết quả quan trọng. Có 8/16 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu còn lại đạt từ 50% trở lên chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Đảng bộ tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả với chất lượng nâng lên; thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong lãnh đạo, điều hành có nhiều cách làm hay, mang tính đột phá, tạo được kết quả nổi bật trong vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, cán bộ nữ được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, việc tự kiểm tra, tự giám sát chất lượng, hiệu quả được nâng lên…

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt gần 66,5 triệu đồng (tăng 13,5 triệu đồng so với năm 2015). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển về quy mô và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Hội nghị cũng nghiêm túc nhìn nhận việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của một số chi bộ chưa đạt yêu cầu; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 03-QĐ/TU của Thành ủy từng lúc, từng nơi còn tình trạng hình thức, chung chung, chưa phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu. Việc khai thác, quản lý đất công chưa đạt yêu cầu; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế, để xảy ra sai phạm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, lưu ý tăng cường đoàn kết thống nhất, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong đảng bộ và hệ thống chính trị; tập trung rà soát các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ; đa dạng hóa các hình thức đầu tư; nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ, gắn kết các tuyến đường dẫn đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của quận; tiếp tục triển khai mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, quá trình đô thị hóa của quận sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, Đảng bộ và chính quyền quận phải chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị một cách đồng bộ… Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Quận ủy chú trọng quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết