14/08/2017 - 19:26

Chủ động phối hợp tổ chức hội nghị Năm APEC 2017 tại TP Cần Thơ

(CT)- Tiểu ban Nội dung (Ban phối hợp tổ chức hội nghị Năm APEC 2017 tại TP Cần Thơ) vừa có kế hoạch phối hợp phục vụ Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung tài liệu phục vụ cho công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị APEC 2017 tại Cần Thơ; chủ động kết nối, liên lạc với Bộ NN&PTNT, Ban Thư ký quốc gia APEC 2017 để phối hợp thực hiện nội dung trong Hội nghị APEC 2017.

Đồng thời, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Sở Ngoại vụ thành phố chuẩn bị nội dung và thu xếp các cuộc họp song phương giữa các nền kinh tế thành viên khi có yêu cầu. Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Trường Đại học Cần Thơ, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm về các mô hình canh tác, phát triển sản xuất nông ngư nghiệp và các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất của các nền kinh tế thành viên và của TP Cần Thơ…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung các ấn phẩm phục vụ hoạt động tuyên truyền các điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ cho đại biểu tham dự Hội nghị Năm APEC 2017. Phối hợp với Bộ NN&PTNT thống nhất nội dung trong việc sử dụng logo và bộ nhận diện APEC, thông điệp băng rôn chào mừng và thống nhất nội dung thông tin và tuyên truyền cho Tuần lễ An ninh lương thực cùng các sự kiện liên quan. Xây dựng và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình tham quan Chợ nổi Cái Răng…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa và các đơn vị có liên quan chuẩn bị và thống nhất các nội dung truyền thông về sự kiện Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 tại Việt Nam nhằm tạo dấu ấn nổi bật cho một trụ cột ưu tiên của năm APEC Việt Nam 2017 và quảng bá cho chủ đề nông nghiệp Việt Nam và TP Cần Thơ. Phối hợp Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động họp báo của Diễn đàn Cấp cao do Việt Nam chủ trì và hướng dẫn báo đài đưa tin trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, các sở, ngành khác có liên quan và từng thành viên Tiểu ban Nội dung có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được phân công phối hợp phục vụ Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết