17/02/2009 - 10:05

Chỉ đạo, điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới

(TTXVN)- Hiện nay, giá dầu thô trên thế giới liên tục giảm nhưng giá dầu thành phẩm lại tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước gặp khó khăn. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số: 877/VPCP-KTTH, trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo đối với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kịp thời xử lý các vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; đồng thời có giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới, bảo đảm chủ trương của Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Chia sẻ bài viết