23/02/2012 - 09:53

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 22-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục phối hợp chăm lo đời sống người lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, phấn đấu giảm 50% số vụ đình công trong năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của TLĐLĐVN và tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền giải quyết thỏa đáng theo đúng luật pháp về đình công, góp phần vào ổn định chính trị xã hội; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua... góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ và TLĐLĐVN có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trước hết phải kể đến sự phối hợp trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những văn bản liên quan trực tiếp tới quyền lợi chính đáng của người lao động; phối hợp tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, qua đó góp phần rất lớn vào sự ổn định chính trị, công tác an sinh xã hội; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người lao động, đặc biệt là vấn đề an toàn trong lao động, sản xuất... Bên cạnh đó, TLĐLĐVN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong giải quyết các vụ đình công, giải quyết các yêu cầu chính đáng của người lao động.

Nhấn mạnh, năm 2012 bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình kinh tế-xã hội sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; vấn đề về việc làm của người lao động, quan hệ lao động còn phức tạp, đời sống của người lao động sẽ còn gặp những khó khăn..., Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Chính phủ và TLĐLĐVN cần tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác, trong đó có tăng cường phối hợp về xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; chăm lo đời sống người lao động, giải quyết hiệu quả hơn nữa các vụ đình công cũng như giải quyết các đòi hỏi chính đáng của người lao động; đồng thời phối hợp tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước. Chính phủ và TLĐLĐVN tăng cường phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp tới người lao động về việc làm, đời sống... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, TLĐLĐVN và công đoàn các cấp cần tích cực tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị TLĐLĐVN tiếp tục mở rộng chương trình “Tấm lưới tình thương”, vận động mọi người ủng hộ Nghiệp đoàn Nghề cá, xây dựng cơ chế bảo vệ lợi ích của người lao động gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã xem xét và cho ý kiến liên quan đến các kiến nghị của TLĐLĐVN về nhà ở cho công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể; các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho công nhân và tổ chức Công đoàn.

Trọng tâm phối hợp công tác năm 2012 giữa Chính phủ và TLĐLĐVN sẽ tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động và tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tốt các phong trào thi đua...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết