19/05/2023 - 20:46

Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bạc Liêu Ký kết chương trình phối hợp

(CT) - Ngày 19-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và Ban Thường vụ Ðảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân.

Hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh. Ðồng thời, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam trao tượng trưng 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà tặng hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn TP Bạc Liêu.

LÝ THEN

Chia sẻ bài viết