06/07/2011 - 09:28

Cần xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ

(CT)- Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ (TTĐHTC) và các sở, ngành có liên quan tại cuộc họp bàn về việc thành lập Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trên cơ sở nâng cấp TTĐHTC Cần Thơ, vào ngày 5-7-2011.

Theo báo cáo của TTĐHTC Cần Thơ, trung tâm đã hoàn chỉnh đề án khả thi thành lập Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Theo đề án, trong 5 năm đầu, trường sẽ có 6 khoa, với khoảng 4.000 sinh viên theo học các ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Điện công nghiệp... Tuy nhiên, hiện nay trung tâm còn gặp khó khăn về trang thiết bị thực hành và đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn...

Tại cuộc họp, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng, để sớm thành lập Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ngoài việc xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực riêng để giảm áp lực tài chính, lãnh đạo TTĐHTC Cần Thơ cần rà soát, cân nhắc lại nên thành lập bao nhiêu khoa là tốt nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương rất quan trọng nên các sở, ngành liên quan cần phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Kỹ thuật- Công nghệ sớm thành lập.

B.NG

Chia sẻ bài viết