12/12/2017 - 21:31

Cần Thơ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 

(CT)- Ngày 12-12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018.

Năm 2018, UBND thành phố đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 7,5-8%, trong đó nông nghiệp-thủy sản tăng từ 0,45-0,54%, công nghiệp xây dựng tăng từ 7,86-8,43%, thương mại-dịch vụ tăng từ 8,37-8,71%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt từ 80,4-80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20-10,71% so với ước thực hiện năm 2017. Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp-thủy sản chiếm từ 8,07-8,1%, công nghiệp-xây dựng chiếm 32,77-32,79% và thương mại-dịch vụ chiếm 59,13-59,14%. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ đạt 1,79 tỉ USD, tăng 1,19% so với ước thực hiện 2017; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000-61.000 tỉ đồng, tăng 0,25-9,2% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỉ đồng (gồm thu nội địa 10.040 tỉ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.036 tỉ đồng); tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỉ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%.Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 84,5%...

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ 2018,  Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành phố, địa phương cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2018 của thành phố, triển khai thật cụ thể, kịp thời và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018. Trong đó, chú ý chủ động có phương án, giải pháp tận dụng hiệu quả các cơ hội, cũng như ứng phó kịp thời các tác động ảnh hưởng đến phát triển nền kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại từng ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thị trường trong nước và quốc tế. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, loại bỏ rào cản bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.…

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết