10/06/2023 - 20:36

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Cần Thơ phát huy vai trò hạt nhân, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL 

MỸ THANH (thực hiện)
 

Ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 59-NQ/TW). Qua hơn 2,5 năm thực hiện, những nội dung cơ bản, trọng yếu của Nghị quyết số 59-NQ/TW được triển khai tích cực, đạt được kết quả bước đầu và tạo đà cho những bước tiến tiếp theo. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết:

- Sau Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 30-8-2021, Chính phủ có Nghị quyết số 98/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Ðến ngày 11-1-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Những quyết sách này hỗ trợ đắc lực cho TP Cần Thơ trong thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, giúp thành phố huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Sau hơn 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương, thành phố kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương và các viện, trường, từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của thành phố trong một số lĩnh vực, đặc biệt là vai trò kết nối trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố và cả vùng ĐBSCL.

Với tinh thần quyết tâm cao, năm 2022, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 12,64% (mục tiêu đề ra là 7,5%). Cơ cấu kinh tế năm 2022, khu vực dịch vụ chiếm 52,47%; công nghiệp - xây dựng chiếm 31,03%; nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 9,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,85% trong cơ cấu GRDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 2 năm qua trên 59.070 tỉ đồng, tăng bình quân 24,86%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết tăng 10-12,5%/năm). Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị năm 2022 đạt 13,31%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở ở đô thị đạt 98,5%; bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 73,05%...

* Quá trình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, TP Cần Thơ đã phát huy vai trò trung tâm, trở thành hạt nhân liên kết của vùng ĐBSCL như thế nào?

- Nghị quyết số 59-NQ/TW xác định rõ: Xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về KT-XH mà cả về chính trị, quốc phòng, an ninh. Đây là nhiệm vụ không chỉ của riêng Cần Thơ mà còn là nhiệm vụ của cả vùng ĐBSCL và cả nước, trong đó xác định nguồn lực nội tại của Cần Thơ là chủ lực, nguồn lực Trung ương có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nhanh sự phát triển của Cần Thơ.

Quan điểm trên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình TP Cần Thơ thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 59-NQ/TW đề ra: thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho sự phát triển KT-XH; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ phát triển KT-XH thành phố và vùng ĐBSCL, khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của vùng; phát huy vai trò trung tâm, trở thành hạt nhân liên kết của vùng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, thành phố tập trung phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng; là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế. Trong giai đoạn 2021-2022, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng có tính chất kết nối liên vùng qua địa bàn TP Cần Thơ như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2; dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang; xây dựng hoàn chỉnh luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2... Bên cạnh đó, thành phố tập trung nguồn vốn cho các công trình hạ tầng KT-XH lớn, thiết yếu, tạo động lực phát triển thành phố và có tác động lan tỏa ra toàn vùng; triển khai thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực của thành phố thực hiện các dự án giao thông đường bộ quan trọng như dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ, dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh, dự án đường Vành đai phía Tây…

Lãnh đạo thành phố khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Lãnh đạo thành phố khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông.

* Quá trình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, TP Cần Thơ có gặp phải khó khăn gì, thưa đồng chí?

- Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực, song một số nhiệm vụ cụ thể chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo được điểm nhấn quan trọng để thành phố có điều kiện phát triển nhanh theo yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 59-NQ/TW. Nhận thức và việc quán triệt về trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW của các cấp, các ngành của thành phố còn chưa tốt, dẫn đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ; tính chủ động trong phối hợp, đề xuất chưa cao; vẫn còn nhiều nội dung thuộc nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai chậm, thậm chí vẫn chưa được triển khai. Nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhưng chưa được giải quyết, khắc phục hiệu quả như công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải ngân vốn đầu tư công...

Phải thẳng thắn nhìn nhận, phát triển KT-XH của Cần Thơ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò trung tâm, động lực phát triển, có sức lan tỏa của vùng. Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tuy có bước phát triển nhưng hiệu quả chưa cao. Ở công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch chung còn chậm so với tiến độ, yêu cầu đề ra. Kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hiện tại đang là điểm nghẽn đối với phát triển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Vấn đề liên kết vùng, trong đó vai trò hạt nhân kết nối của Cần Thơ là hết sức cấp thiết nhưng vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi. Hoạt động liên kết, hợp tác vẫn chưa thể hiện được tính kết nối một cách hiệu quả giữa các tỉnh, thành; thiếu cơ chế hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, vẫn còn dừng ở những thỏa thuận, chưa triển khai thành công việc, dự án cụ thể, từ đó hiệu quả mang lại từ hoạt động liên kết là chưa cao…

* Thưa đồng chí! Vậy sắp tới thành phố có định hướng và giải pháp gì để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW đề ra?

- TP Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW, từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời gian tới. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Nghị quyết số 59-NQ/TW đề ra. Quy định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ban, ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành, hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo lộ trình.

Thành phố cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Chẳng hạn, tăng cường kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng để sớm trình phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với quan điểm, định hướng và mục tiêu của Nghị quyết số 59-NQ/TW từ đó làm cơ sở cho việc đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Liên kết là yếu tố sống còn trong giai đoạn hiện nay. Do đó, thành phố xác định phối kết hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là với các tỉnh trong vùng ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực quan trọng, phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa phương; tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ 4.0 để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố và cả vùng ĐBSCL.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Chia sẻ bài viết