09/06/2018 - 15:47

Cần Thơ nỗ lực thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư khu đô thị mới 

UBND thành phố đã phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ. Các sở, ngành thành phố đang triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này, hướng đến triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư trên địa bàn thành phố hiệu quả hơn trong thời gian tới.

TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện hiệu quả các dự án khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư.  

Khắc phục tình trạng dự án thực hiện kéo dài...

Ở Khu đô thị Nam Cần Thơ, đến nay có nhiều dự án tiến độ thực hiện chậm, kéo dài và hạ tầng cũng chưa đảm bảo hoàn chỉnh. Nhiều dự án thực hiện trên 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Ngoài ra, do hạ tầng triển khai chưa hoàn chỉnh nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, người dân cũng chậm; rất nhiều hộ dân mua đất nền các khu dân cư, khu đô thị, thực hiện hợp đồng góp vốn đã cất nhà ở ổn định, nhưng các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ cấp giấy cho các hộ dân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc trong dân.

Chính vì thế, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt cho các sở, ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án khu đô thị, khu dân cư ở Khu đô thị Nam Cần Thơ. Vừa qua, Ban Đô thị của Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ cũng đã thành lập Đoàn Giám sát tình hình triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư tại Khu đô thị Nam Cần Thơ. Qua giám sát, Ban Đô thị sẽ kiến nghị với UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn, khắc phục yếu kém, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo cảnh quan, công viên cây xanh các khu đô thị, khu dân ở Khu đô thị Nam Cần Thơ.

Theo đánh giá của các ngành chức năng thành phố, với Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ, tới đây tình hình triển khai thực hiện các dự án sẽ hiệu quả hơn, nhất là không để xảy ra tình trạng các dự án thực hiện kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và cảnh quan đô thị…

Ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng: Trước tiên, Bộ tiêu chí sẽ tìm được các nhà đầu tư đảm bảo về mặt năng lực, tài chính; xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở; phải xây dựng nhà ở, không phân lô bán nền. Thực hiện theo Bộ tiêu chí này, Nhà nước cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ nhà đầu tư từ quá trình bắt đầu đầu tư cho đến khi kết thúc dự án, đưa vào sử dụng (kiểm soát thời gian triển khai, tài chính, tiến độ…) nên dự án mang lại hiệu quả hơn và đảm bảo không kéo dài. Trong trường hợp nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện cũng sẽ bị thu hồi dự án.

Quy định chặt chẽ đối với nhà đầu tư

Bộ tiêu chí vừa được UBND thành phố phê duyệt quy định trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện chung, như: hồ sơ đề xuất dự án đầu tư phải phù hợp theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư; có đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có ngành nghề phù hợp với lĩnh vực đề xuất dự án đầu tư và đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật của ngành, nghề đề xuất; đề xuất dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; có đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Nhà đầu tư tự thu xếp 100% nguồn vốn đầu tư dự án và phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; phải đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định; phải cam kết quản lý chất lượng và thực hiện bảo hành, bảo trì các công trình xây dựng theo quy định; phải chứng minh không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước đây; phải xây dựng nhà ở, không phân lô bán nền; có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật có liên quan và các quy định hiện hành của UBND TP Cần Thơ, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được UBND TP Cần Thơ quyết định giao chủ đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nếu Nhà đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ thu hồi quyết định đã cấp; mọi thiệt hại nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm...

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí riêng dành cho các dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, trong đó có việc phải dành 20% diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. Nhà đầu tư có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% này. Trường hợp thành phố có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách thì nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại 20% diện tích đất ở tương ứng để thành phố đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, còn có các tiêu chí phụ, trường hợp cùng một địa điểm thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư, có nhiều nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo quy hoạch, thì ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng nhiều tiêu chí phụ như: nhà đầu tư có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng mức đầu tư dự án cao nhất và cao hơn mức quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nhà đầu tư đã triển khai thực hiện hoàn thành nhiều dự án khu dân cư đảm bảo các yêu cầu theo quy định; nhà đầu tư đề xuất dự án có nhiều công trình tối ưu hóa việc sử dụng đất với nhiều tiện ích phục vụ cộng đồng, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các công nghệ vật liệu xây dựng tiên tiến; nhà đầu tư đề xuất dự án có nhiều tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin… 

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết