09/05/2008 - 09:07

Ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII

Cần cụ thể hóa trách nhiệm các đơn vị phòng chống ma túy và thực hiện cai nghiện bắt buộc

* Đề nghị phải làm rõ chức năng kinh doanh của Petrovietnam

(TTXVN)- Sáng 8-5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu rõ: thống nhất với Ban soạn thảo trước mắt xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy để giải quyết một số vấn đề qua tổng kết thực tiễn 6 năm thực hiện Luật phòng, chống ma túy và thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị số 21 CT/TW ngày 26-3-2008 trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của mọi người; trách nhiệm của các cấp, các ngành; huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; sử dụng các biện pháp đồng bộ; kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta, đặc biệt là việc tổ chức cai nghiện cho tất cả những người nghiện ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cai nghiện.

Trước thực trạng trên cũng như qua hoạt động giám sát, Ủy ban về các vấn đề xã hội cho rằng cần phải nhận thức đúng bản chất của nghiện ma túy là một loại bệnh. Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định người nghiện ma túy là người có hành vi vi phạm pháp luật (sử dụng trái phép chất ma túy). Do đó, quan điểm đối xử với người nghiện ma túy nên theo hướng: Bỏ quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy (tội sử dụng trái phép chất ma túy); Duy trì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời với việc khuyến khích hoặc buộc cai nghiện theo phương thức cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng; Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện (cai tại gia đình; cai tại cộng đồng; tại các cơ sở cai nghiện; tại một số cơ sở y tế có điều kiện) và quản lý sau cai nghiện. Khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng trên cơ sở huy động sức mạnh của chính quyền, của cộng đồng với sự tham gia có trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện ma túy; khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở tập trung; Thực hiện cai nghiện bắt buộc đối với một số nhóm người nghiện nhất định. Việc cai nghiện bắt buộc có thể được thực hiện tại cơ sở cai nghiện tập trung và tại cộng đồng; Người nghiện ma túy vi phạm pháp luật chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng để giáo dục và điều trị cai nghiện (Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã có quy định này- Điều 113); Thực hiện việc quản lý giúp đỡ của chính quyền địa phương, xã hội, cộng đồng, gia đình đối với người sau cai nghiện.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết cho phép các địa phương được tiếp tục thi hành các quyết định quản lý người sau cai nghiện đã ban hành trước ngày 1-8-2008 cho đến thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực. Xem xét quy định vấn đề cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy trên cơ sở tiếp thu kết quả tổng kết 5 năm thi hành Nghị quyết 16 theo một trong 2 phương án sau:

Phương án thứ nhất: Thực hiện quản lý sau cai nghiện theo 2 hình thức: quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng đối với đa số những người đã chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện tập trung đối với người sau cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao.

Phương án thứ hai: Không quy định quản lý tập trung sau cai nghiện. Đối với những người có nguy cơ tái nghiện cao thì kéo dài thời gian cai nghiện bắt buộc thêm 1 năm (theo quy định hiện hành, thời gian cai nghiện bắt buộc từ 1-2 năm), như vậy đối với nhóm đối tượng này thì thời gian cai nghiện bắt buộc là 3 năm. Đề nghị Quốc hội bổ sung chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan năm 1999. Qua 8 năm thực hiện, Luật sĩ quan năm 1999 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan. Tuy nhiên, Luật sĩ quan năm 1999 còn bộc lộ một số bất cập trước tình hình phát triển mới của đất nước. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đồng thời thể chế hóa những nội dung của Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi, bổ sung những vấn đề thật cần thiết, vướng mắc, bức xúc và những vấn đề phát sinh khi thực hiện Luật sĩ quan năm 1999 như Tờ trình của Chính phủ. Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội tán thành với phạm vi và nội dung sửa đổi, bổ sung 15/51 điều của Luật hiện hành và đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh lại tên gọi của Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Trong buổi thảo luận tổ chiều 8-5 về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí. Đa số các ý kiến cho rằng: Khoản thu của Petrovietnam là rất lớn, do vậy phải quản lý chặt chẽ công khai, minh bạch theo Luật Ngân sách.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị chuyển chức năng, vai trò quản lý nhà nước của Tập đoàn dầu khí Quốc gia (Petrovietnam) sang Bộ Công thương. Ngoài ra, Petrovietnam phải có chế độ tài chính rõ ràng khi sử dụng nguồn thu để đầu tư cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

Theo đại biểu Nguyễn Trọng Thi (Hà Nội), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trước kia không chỉ đơn thuần là doanh nghiệp mà còn đảm nhận vai trò quản lý nhà nước cho ngành dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, Petrovietnam đang hoạt động theo mô hình Tập đoàn có các công ty mẹ, công ty con thì nên giao chức năng quản lý nhà nước cho Bộ Công thương.

Theo đại biểu Phạm Thị Loan, trong khi Petrovietnam được giữ lại 50% lợi nhuận để tái đầu tư cho ngành, thì Petrovietnam lại đang thành lập rất nhiều Tổng công ty như điện lực, xây dựng, ngân hàng, tài chính... Đây là một điểm rất bất hợp lý. Vì vậy, nguồn vốn được để lại sử dụng của Petrovietnam cần được làm rõ.

Sáng 9-5, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008.

Chia sẻ bài viết