05/06/2012 - 21:40

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Cần có giải pháp về vốn để đẩy mạnh thực hiện Quyết định 366/QĐ-TTG

(CT)- Chiều 5-6, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các sở, ngành hữu quan đóng góp ý kiến báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 366/QĐ - TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 17 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2009-2015 (gọi tắt là QĐ366).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ trình bày tại buổi họp, thực hiện QĐ366, 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; chất lượng tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng; việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tăng đáng kể; thành phố quan tâm, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị làm đổi mới diện mạo của thành phố. Lĩnh vực văn hóa- xã hội của thành phố có sự chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên; cải cách hành chính có tiến bộ, phát huy dân chủ cơ sở; quốc phòng - an ninh được chú trọng, tăng cường và ổn định. Các mục tiêu của QĐ366, thành phố triển khai thực hiện khá đầy đủ; bước đầu mang lại kết quả nhất định và thể hiện vai trò trung tâm trên một số lĩnh vực. Thành phố được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc trung ương năm 2009, tạo tiền đề trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, phần lớn các chủ đầu tư đã chủ động lập thủ tục đầu tư, triển khai thi công các công trình. Qua đó, góp phần tăng tổng mức vốn đầu tư phát triển, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của thành phố... Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện QĐ366, thành phố còn nhiều mặt hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt cao nhưng chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn nhiều khó khăn; lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu xã hội; kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố còn nhiều yếu kém... Các đại biểu cơ bản thống nhất Báo cáo kết quả thực hiện QĐ366 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trình bày. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, báo cáo cần có những giải pháp khắc phục những mặt hạn chế; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư; phân tích cụ thể nội lực, ngoại lực của việc huy động vốn đầu tư cho phát triển... Từ giải pháp, phân tích này mới có thể đưa ra kế hoạch, kiến nghị... đẩy mạnh thực hiện QĐ366 trong thời gian tới.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: Báo cáo kết quả thực hiện QĐ366 cần có biểu bảng, so sánh những kết quả đạt được so với những chỉ tiêu, yêu cầu của QĐ366 đề ra. Nội dung của báo cáo cũng cần đánh giá thêm những mặt khách quan, chủ quan trong việc phối hợp thực hiện giữa thành phố với các bộ, ngành hữu quan, việc huy động nguồn lực của các địa phương trong vùng ĐBSCL... Cần chú ý đưa vào báo cáo các giải pháp về vốn (hình thức huy động, hình thức đầu tư,...) để thực hiện các dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Để báo cáo kết quả thực hiện QĐ366 đạt chất lượng tốt, các sở ngành hữu quan cần tiếp tục có ý kiến đóng góp về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn chỉnh.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết