24/06/2012 - 22:05

Cần có giải pháp bao tiêu sản phẩm

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh: Vụ lúa hè thu năm 2012, trên địa bàn huyện có 2.300 ha sản xuất theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, nhưng các doanh nghiệp chỉ bao tiêu được 1.600 ha. Như vậy, làm thế nào để các doanh nghiệp bao tiêu hết diện tích để người dân an tâm tham gia xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”? Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc sở, ký như sau:

Vụ hè thu năm 2012, tổng diện tích triển khai “cánh đồng mẫu lớn” tại huyện Thới Lai là 2.300 ha, các doanh nghiệp như: Công ty Gentraco, Công ty TNHH Thới Thạnh đã thực hiện bao tiêu sản phẩm cho nông dân được 1.600 ha. Nhằm đảm bảo 100% diện tích thực hiện “cánh đồng mẫu lớn” được bao tiêu sản phẩm và khuyến khích nông dân tham gia thực hiện mô hình, ngành Nông nghiệp tiếp tục vận động các doanh nghiệp hỗ trợ và bao tiêu sản phẩm tại các”cánh đồng mẫu lớn”.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc hợp đồng tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương tìm kiếm doanh nghiệp hợp tác tiêu thụ sản phẩm các “cánh đồng mẫu lớn”. Điều quan trọng là phải có sự đồng thuận và chia sẻ lợi nhuận trên quan điểm bền vững, nông dân và doanh nghiệp cùng có lợi. Nhà nước cũng cần có chính sách giúp doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu “cánh đồng mẫu lớn” gắn với năng lực sấy lúa, hình thành cụm chế biến, bảo quản nhằm giảm bớt thời gian và chi phí trong khâu vận chuyển, tạo ra sự gắn kết chuỗi giá trị giữa nông dân và doanh nghiệp để mỗi bên có hiệu quả cao nhất.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết