20/08/2014 - 21:30

TP Cần Thơ

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến

Vừa qua, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ năm 2014 đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác CCHC tại một số đơn vị, địa phương. Qua đó, cho thấy hầu hết các đơn vị có quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC và áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả CCHC đối với những phần việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

6 tháng đầu năm 2014, Đoàn kiểm tra CCHC thành phố năm 2014 đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác CCHC về chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), tình hình thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông"… tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, quận Cái Răng, Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và 6 xã, thị trấn thuộc các quận, huyện trên. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, các đơn vị có quan tâm thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC để áp dụng, thực hiện đúng; đồng thời tuyên truyền bằng các hình thức để nhân dân biết và thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo đúng quy định đã được UBND thành phố công bố; các TTHC cơ bản giải quyết đúng theo thời gian quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện bằng việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và bố trí kinh phí thực hiện. Trong đó, huyện Cờ Đỏ là địa phương thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ về công tác tại xã. Năm 2013, huyện đã thu hút được 6 người. Còn quận Thốt Nốt thì có tỷ lệ CCBCVC cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn là 100%. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện xã hội hóa việc đào tạo bồi dưỡng; đồng thời, mở rộng đối tượng được đào tạo cao cấp chính trị tạo điều kiện cho CBCCVC của đơn vị nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Công chức Bộ phận TN&TKQ của UBND xã Đông Hiệp đang giải quyết hồ sơ cho người dân.

Tại mỗi đơn vị, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên từ 5-8 hồ sơ, hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hẹn, thành phần hồ sơ đảm bảo theo Quyết định công bố TTHC của UBND thành phố, không có yêu cầu hồ sơ ngoài quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế "Một cửa" đúng theo quy định; thực hiện mở sổ theo dõi TN&TKQ và ghi chép đầy đủ các thông tin theo quy định; có phiếu hẹn hồ sơ; bố trí chỗ tiếp công dân thuận tiện, cán bộ, công chức đều đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ… Ngoài ra, việc thực hiện ứng dụng công nghệ công thông tin vào công tác CCHC được các đơn vị quan tâm thực hiện, nhất là việc thực hiện chữ ký số, phát hành văn bản điện tử…

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận tình trạng tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả tại phòng chuyên môn mà không thông qua Bộ phận "Một cửa" của các đơn vị, như: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cờ Đỏ, Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng yêu cầu bổ sung hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại phòng mà không thông qua Bộ phận "Một cửa". Công tác quán triệt Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện TTHC, Chỉ thị 01/2012/CT-UBND về nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ CBCCVC chưa được các đơn vị thực hiện tốt. Huyện Cờ Đỏ là đơn vị duy nhất CBCCVC được khảo sát trả lời đúng 100% các câu hỏi khảo sát; các đơn vị còn lại đều có CBCCVC chưa nắm rõ về quy định của 2 chỉ thị này. Nội dung trả lời sai phổ biến tập trung vào việc CBCCVC cho rằng có thể uống rượu, bia vào buổi trưa của ngày làm việc tại cơ quan; thu lại giấy hẹn cũ, phát hành giấy hẹn mới khi hồ sơ bị trễ hẹn…

Theo ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, trong thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn đã được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực như: Công tác chỉ đạo điều hành đã được các đơn vị quan tâm hơn; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đã được chú trọng; cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" các cấp dần phát huy được hiệu quả, ngày càng tạo được lòng tin của người dân hơn; tình trạng nhũng nhiễu trong đội ngũ CCBCVC đã giảm đáng kể… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị vẫn còn những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát, chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ của CCHC; nội dung về CCHC chưa được người đứng đầu các đơn vị quan tâm chú trọng, chỉ đạo lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị hầu như "khoán trắng" công tác CCHC cho bộ phận văn phòng đối với cấp sở và Phòng Nội vụ đối với cấp huyện, nhưng lại thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nên chưa kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết