13/08/2014 - 21:02

Các Văn phòng công chứng chấp hành khá tốt quy định pháp luật

Khoảng trung tuần tháng 6-2014, Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp đã làm việc với 6 Văn phòng công chứng (VPCC) gồm: VPCC 24h (quận Ninh Kiều), VPCC Tây Nam (quận Cái Răng), VPCC Trung Tâm (quận Ô Môn), VPCC Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), VPCC Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và VPCC Thới Lai (huyện Thới Lai). Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các VPCC; kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện đúng quy định pháp luật. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật về các tổ chức hành nghề công chứng, trụ sở hoạt động, tổ chức bộ máy; hồ sơ công chứng các hợp đồng, giao dịch; việc thực hiện lưu trữ hồ sơ; về thu phí công chứng và thù lao công chứng…

Qua thanh tra cho thấy, các VPCC, kể cả 3 VPCC mới thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014 như: VPCC Cờ Đỏ, VPCC Thới Lai và VPCC Tây Nam, về cơ bản đã chấp hành các quy định pháp luật về công chứng, đáp ứng cơ bản được nhu cầu công chứng của người dân trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa về công chứng. Đặc biệt, tất cả các VPCC đều thực hiện tốt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. Các VPCC mới thành lập hầu hết ở các huyện xa, việc chuyển giao công chứng các giao dịch có liên quan đến bất động sản từ xã phường cho các tổ chức hành nghề công chứng chỉ thí điểm mới vài đơn vị xã phường nên lượng hợp đồng giao dịch chưa nhiều. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các văn phòng này đã công chứng được 1.500 hợp đồng giao dịch, trong khi đó, từ tháng 7-2013 đến nay, VPCC 24h, VPCC Trung Tâm và VPCC Thốt Nốt đã công chứng được 11.660 hợp đồng, giao dịch.

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp đã đề nghị các VPCC nghiêm túc thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động công chứng. Đồng thời, yêu cầu các VPCC, các Công chứng viên phải nâng cao trách nhiệm hành nghề để đảm bảo cao hơn tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch được công chứng…

H.D

Chia sẻ bài viết