15/10/2018 - 20:19

Các trường tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học 

(CT) -  Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học là một trong những mục tiêu quan trọng mà các trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Cao đẳng Nghề Cần Thơ nỗ lực thực hiện trong năm học 2018-2019.

Một buổi ký kết hợp tác quốc tế của Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tại Hàn Quốc. Ảnh: CTV

Theo đó, lãnh đạo các trường tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, tập trung thực hiện các đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn; gắn công tác nghiên cứu khoa học - hợp tác quốc tế với công tác đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội vùng..., qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, vị thế của trường.

Năm học 2017-2018, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện 140 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó có 2 đề tài hoàn thành và nghiệm thu cấp tỉnh); trường tiếp và làm việc với 29 đoàn khách quốc tế Hoa Kỳ, Bỉ, Pháp, Hà Lan…; có 42 lượt cán bộ đi công tác, học tập, hội nghị quốc tế. Với Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ, tổ chức nghiệm thu, chuyển giao nhiều đề tài cho các đơn vị. Trường đã ký kết thỏa ước hợp tác với các Đại học Victoria - New Zealand, Đại học SoonChunHyang - Hàn Quốc và Viện Khoa học Công nghệ Việt Nhật Mekong-Ken; Công ty TNHH Kết nối Tokyo - Hà Nội (VAIO)... Còn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty ARS và Trường Đại học Kunjang (Hàn Quốc) trong hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.

B.NG

Chia sẻ bài viết