11/03/2010 - 08:30

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cần tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 10-3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ đã làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010.

Tại buổi làm việc, các thành viên Chính phủ và Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước đều nhất trí cho rằng, năm 2009, mặc dù nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt có hiệu quả của Chính phủ, đất nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đẩy lùi được lạm phát cao trở lại, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Để đạt được kết quả này, các doanh nghiệp Nhà nước có đóng góp quan trọng, trong đó chủ lực là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đang giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế để Nhà nước định hướng và điều hành kinh tế vĩ mô, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội... Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tiếp tục tăng trưởng về qui mô, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và tăng thu nhập cho người lao động: Doanh thu vượt 42,4% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế vượt 52,8%, nộp ngân sách vượt 40,5%, tỷ lệ nợ trên vốn sở hữu là 1,67 lần, thu nhập bình quân đầu người đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng... Nổi bật là Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ than trong nước và không tăng giá bán cho các doanh nghiệp sản xuất điện, giấy, xi măng, phân bón. Tổng công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam đã có các biện pháp cố gắng thu mua hết lúa hàng hóa cho nông dân với giá ổn định... Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chính và phụ trợ, khắc phục đầu tư dàn trải, ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, các dự án cấp thiết, các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nhằm sớm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các Tập đoàn và Tổng Công ty Nhà nước trong việc chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua trên lĩnh vực kinh tế- xã hội. Điểm lại những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, Thủ tướng cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng cộng đồng doanh nghiệp nước ta vẫn ổn định kinh tế vĩ mô, đạt mức tăng trưởng 5,32%, trong đó không có đơn vị nào trong các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước bị phá sản và đóng góp tương đương 42% GDP của đất nước... Gắn với phát triển kinh tế, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã làm tốt công tác sinh xã hội, không sa thải lao động. Thủ tướng nhấn mạnh, những thành tựu đã đạt được là công sức chung của cả nước, trong đó có đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội. Không chỉ lo việc làm và thu nhập cho người lao động trong đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty cùng Chính phủ hỗ trợ 62 huyện nghèo, đồng thời cung cấp điện cho hộ nghèo, đảm bảo thu nhập cho người trồng lúa, cao su, cà phê... Qua đó, đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước có bước trưởng thành về kinh nghiệm trong điều hành, vững vàng và tự tin trong hội nhập.

Về nhiệm vụ năm 2010, Thủ tướng nêu rõ để đạt được tăng trưởng 6,5 % phụ thuộc rất nhiều vào đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và kiềm chế không cho lạm phát cao quay trở lại. Để làm được điều này, Thủ tướng lưu ý, các doanh nghiệp rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh với quyết tâm cao đồng thời triển khai các dự án đúng tiến độ và hiệu quả đảm bảo sản xuất, tăng xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, phấn đấu đạt cho được kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đã đề ra, tăng trưởng bình quân của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đạt 10%. Chính phủ tạo mọi điều kiện về thủ tục, các doanh nghiệp phải triển khai các dự án hiệu quả, bởi mỗi nhà máy điện, xi măng, phân bón... được sớm đi vào hoạt động sẽ góp phần vào tăng năng lực sản xuất, GDP và tạo việc làm cho người lao động.

Để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động và hỗ trợ 62 huyện nghèo. Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tiến hành cổ phần hóa, công ty trách nhiệm một thành viên, bán khoán cho thuê các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đoàn kết nội bộ... Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước lắng nghe các doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá) và các Ngân hàng thương mại quốc doanh là nòng cốt giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn... Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cần tính toán thu hút các nguồn vốn ngoài ngân hàng.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết