16/05/2021 - 17:55

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy và học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Một buổi học và ôn tập trực tuyến của thầy trò Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Một buổi học và ôn tập trực tuyến của thầy trò Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: B.NG 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND quận, huyện chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Giao Thủ trưởng các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; căn cứ vào tình hình thực tế quyết định hình thức tổ chức dạy và học phù hợp; không tổ chức đào tạo tập trung nếu không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đã có công văn xin ý kiến UBND TP Cần Thơ việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp, để chuyển sang dạy và học trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo tiến độ dạy và học, xây dựng môi trường học tập an toàn.

B.NG

Chia sẻ bài viết