09/06/2009 - 09:12

Các cơ quan nhà nước tiết kiệm điện tối thiểu 10%/năm

Liên bộ Tài chính- Công Thương vừa ban hành Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện, nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc; tận dụng các nguồn sáng tự nhiên, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, sân, vườn, hàng rào; điều hòa không khí chỉ sử dụng khi thật cần thiết và đặt chế độ làm mát 25 độ C trở lên, thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào; thực hiện mua sắm, thay thế các bóng đèn, thiết bị sử dụng điện phải trang bị loại có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, hàng năm các đơn vị phải xây dựng phương án sử dụng điện, kế hoạch tiết kiệm đảm bảo ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng điện hàng năm. Hàng quý, năm, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình cung cấp điện của Công ty điện lực/Điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn; tình hình sử dụng điện, số lượng điện tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm điện và giải trình các nguyên nhân không tiết kiệm điện của đơn vị gửi cơ quan chủ quan cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-7-2009.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết