30/08/2008 - 08:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

Các Bộ, Ngành, địa phương phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng

* Vĩnh Phúc cần phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công văn số: 226/TB-VPCP, thông báo Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương ngày 19 tháng 8 năm 2008.

Tại phiên họp này, sau khi nghe đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và dự kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã kết luận: Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua đã bám sát những nhiệm vụ chínhh trị trọng tâm, góp phần động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 258/QĐ-TTg ngày 4-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc với nhiều hình thức thiết thực, phong phú, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua của các cụm, khối, giữa các địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt, nhất là trong thực hành tiết kiệm và sửa đổi lề lối làm việc, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai công tác thi đua khen thưởng của các cụm, khối thi đua theo sự phân công, có báo cáo, đánh giá và kiến nghị đề xuất để kịp thời rút kinh nghiệm...

Thủ tướng yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương rà soát, tổng hợp và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua Khen thưởng, nhất là tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình thủ tục xét khen thưởng và trong quý IV năm 2008 có báo cáo Thủ tướng Chính phủ Chương trình chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (dự kiến vào cuối năm 2010).

* Ngày 29-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thắp hương Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc báo cáo kết quả sau hơn 10 năm tái lập tỉnh, nhất là những giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, phát triển các lĩnh vực dịch vụ mà du lịch là mũi nhọn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giành thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng cũng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong việc chấp hành nghiêm túc 8 nhóm giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững trong 8 tháng qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc phải tính toán nhằm khai thác tốt tiềm năng để phát triển nhanh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại theo hướng bền vững và phải là tỉnh công nghiệp sớm hơn cả nước. Theo đó, tỉnh cần tranh thủ lợi thế gần Thủ đô Hà Nội để phát triển dịch vụ và thu hút nguồn nhân lực, đồng thời tận dụng đất đồi để phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp và sản xuất nông nghiệp sạch chất lượng cao, khu du lịch Tam Đảo... Trên tinh thần này, Thủ tướng ủng hộ Vĩnh Phúc phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn liền nhà ở và đời sống người lao động. Qui hoạch diện tích lâm nghiệp, giữ nguyên đất trồng lúa hiện có nhằm đảm bảo an ninh lương thực, môi trường, sinh thái và cảnh quan du lịch theo hướng nâng cao năng suất, nông nghiệp và chăn nuôi sạch không chỉ cung cấp cho Vĩnh Phúc mà cho cả Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng phối hợp với Vĩnh Phúc qui hoạch khu Tam Đảo gắn rừng với phát triển du lịch, trước hết là xóa đói giảm nghèo tại chỗ và đóng góp cho đất nước. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp về vốn vay sản xuất, công tác khuyến công và chính sách thu hút đầu tư, nhất là các trở ngại liên quan đến xuất khẩu để giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu... Giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu và các dự án đầu tư sản xuất có giá trị xuất khẩu lớn. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải tăng cường kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng biến động cục bộ về giá, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống nhân dân thông qua việc đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết