20/05/2008 - 09:30

Cả nước đã xây dựng và sửa chữa được 776.742 căn nhà cho hộ nghèo

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và một số cơ quan liên quan đã họp bàn về việc tiếp tục xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến 30-4-2008, Quỹ “ Vì người nghèo” các cấp đã thu được trên 2.090 tỉ đồng, trong đó cấp Trung ương thu được trên 133 tỉ đồng, cấp địa phương thu được trên 1.957 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ trên và các nguồn giúp đỡ bằng tiền mặt, hiện vật, ngân sách nhà nước hỗ trợ... , cả nước đã xây dựng và sửa chữa được 776.742 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó xây mới 630.549 căn, sửa chữa 146.193 căn. Tuy nhiên, theo báo cáo của MTTQ các địa phương, hiện nay cả nước còn gần 400.000 căn nhà dột nát cần xây dựng và sửa chữa; trong đó: Đắc Lắc với 27.192 nhà, Kiên Giang: 26.452 nhà, Sóc Trăng: 26.000 nhà, Nghệ An: 21.562 nhà...

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” thực hiện xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện có kết quả Chương trình 134 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số. MTTQ cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc phối hợp khảo sát nắm chắc thực trạng hộ nghèo đang ở nhà dột nát để có kế hoạch phối hợp giúp đỡ xây dựng, xóa nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết theo điều tra khảo sát thực tế, nước ta hiện còn gần 700.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đây là những hộ không thuộc diện đối tượng quy định của các chính sách hỗ trợ nhà ở đã ban hành. Để Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày càng phát huy hiệu quả, cần có những cách làm mới, cần chú trọng đến những địa phương có nhiều người nghèo và quan tâm đến đối tượng là người cao tuổi nghèo.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết