26/11/2018 - 21:40

Cả nước có 104.514 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao 

(CT)-Ngày 26-11-2018, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24-4-2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn (2013-2018).

Từ năm 2013 đến nay, Công an các tỉnh, thành phố đã thường xuyên và chủ động rà soát, tổ chức điều tra cơ bản, phân loại địa bàn, cơ sở có nhiều nguy hiểm cháy, nổ. Qua đó, nắm chắc tình hình, diễn biến, di biến động có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phân công, phân cấp cho từng đơn vị, cá nhân lập hồ sơ quản lý chặt chẽ về PCCC cũng như có kế hoạch tổ chức triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn phù hợp với từng địa bàn, loại hình cơ sở. Lực lượng đã phân loại, lập hồ sơ quản lý về PCCC đối với 259.128 cơ sở, trong đó đã sàng lọc, phân loại, lập danh sách được 104.514 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương đăng, phát 54.659 tin, bài, phóng sự, phim tài liệu về PCCC; tổ chức 237.222 buổi tuyên truyền với hơn 7,3 triệu lượt người tham dự; tổ chức 50.535 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC…

5 năm qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành 365 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCCC đối với các đơn vị, cơ sở; kiểm tra an toàn PCCC hơn 1,4 triệu lượt cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 70.379 trường hợp với tổng số tiền hơn 189,2 tỉ đồng, đình chỉ hoạt động 1.115 trường hợp… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót và bất cập, như: tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC không còn phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội; nhiều đơn vị chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về PCCC; nhiều địa phương chưa làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở… Từ tháng 5-2013 đến tháng 6-2018, cả nước đã xảy ra 15.471 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương 1.070 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 9.976 tỉ đồng. Trong đó có 159 vụ cháy lớn, làm chết và bị thương 129 người, thiệt hại tài sản khoảng 7.436 tỉ đồng…

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Bộ Công an