08/09/2020 - 20:12

Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu thẩm định 43 bản mẫu sách giáo khoa lớp 6

(TTXVN) - Thông tin từ Bộ Giáo dục và Ðào tạo, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 6 và tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Bộ đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 11 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và bản mẫu sách giáo khoa môn tự chọn tiếng Anh. Trong đó, trừ môn Tin học có 4 bản mẫu, tiếng Anh có 9 bản mẫu, các môn còn lại mỗi môn có 3 bản mẫu sách giáo khoa.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018) đã bắt đầu làm việc, với 128 thành viên của 12 Hội đồng, gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Ðịa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Thành phần Hội đồng bao gồm: các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Hữu Ðộ, đằng sau thành công của mỗi cuốn sách có vai trò quan trọng của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ giúp các bản mẫu khi được trình Bộ trưởng phê duyệt sẽ là những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Khác với chương trình hiện hành, Chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động, sáng tạo trong dạy học. Chương trình được viết theo hướng mở, không quy định bài học theo từng tiết hay việc cả nước phải cùng một ngày, một giờ, dạy một bài giống nhau như hiện nay. Mỗi địa phương, mỗi nhà trường có thể sử dụng một số sách giáo khoa khác nhau và nhà trường, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện dạy học của cơ sở mình.

* Ngày 8-9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Hữu Ðộ đã ký văn bản gửi Giám đốc các Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2020-2021, Bộ GD&ÐT yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ÐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020-2021.

Ðối với tài liệu tham khảo, thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDÐT ngày 7-7-2014 Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Ðiều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc. Các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh, phụ huynh biết lựa chọn.

Bộ GD&ÐT cũng yêu cầu Sở GD&ÐT tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước ngày 20-9-2020, các Sở GD&ÐT phải báo cáo về Bộ kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Việt Hà

Chia sẻ bài viết