05/01/2009 - 08:02

Bộ Công Thương cung cấp trực tuyến 41 dịch vụ công

(Chinhphu.vn)- Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ quản lý. Theo đó, văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy nếu thông tin chứa trong văn bản điện tử đó có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết và thỏa mãn các quy định cụ thể của từng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Công Thương giao các đơn vị chủ trì quản lý, cung cấp các dịch vụ công phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng văn bản điện tử sử dụng trong hoạt động cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Theo yêu cầu, các văn bản điện tử này phải thông tin đơn giản, dễ hiểu, không chồng chéo và phù hợp với quy trình công việc liên quan; khuôn dạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến; thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu được khai thác để giảm việc nhập lại.

Theo Quy chế này, Bộ Công Thương sẽ cung cấp trực tuyến 41 dịch vụ công: Thủ tục khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quy trình thực hiện xem xét và chấp thuận cho thương nhân tổ chức khuyến mại; Quy trình thực hiện đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm ở nước ngoài...

PHƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết