01/10/2023 - 07:07

Bình Thủy: Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng 

(CT) - Theo UBND quận Bình Thủy, trong 9 tháng năm 2023, quận tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn. Theo đó, quận phối hợp rà soát, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP Cần Thơ theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 19-7-2023 của UBND thành phố); trong đó có quy chế quản lý kiến trúc theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc đô thị Bình Thủy nhìn từ trên cao.

Một góc đô thị Bình Thủy nhìn từ trên cao.

Về quản lý trật tự xây dựng, trong 9 tháng, quận tiếp nhận 634 hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, đã cấp 475 giấy phép xây dựng, đạt 74,92% (tăng 30 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước). Hồ sơ tồn còn trong thời hạn đang giải quyết là 28 hồ sơ chiếm 4,41% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong đó có 131 trường hợp trả hồ sơ do không đảm bảo điều kiện cấp phép xây dựng là 131 chiếm tỷ lệ 20,67% hồ sơ tiếp nhận”. Công tác kiểm tra trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, trong 9 tháng đã kiểm tra trật tự xây dựng 490 trường hợp, kết quả phát hiện 91 trường hợp xây dựng không phép, sai phép (giảm 44 trường hợp, tương đương giảm 48,35% so với cùng kỳ), ban hành 140 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 15 trường hợp so với cùng kỳ).

Trong quý cuối năm 2023, quận sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy; triển khai thực hiện hiệu quả quy chế quản lý kiến trúc theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được thành phố phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo đúng quy định. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết