26/10/2019 - 17:50

Bình Thủy đề xuất hỗ trợ phát triển làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ 

(CT) - UBND quận Bình Thủy vừa có kế hoạch về phát triển làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Nông dân Làng hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ thu hoạch hoa.

Quận Bình Thủy đề xuất thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển làng hoa về: đầu tư xây dựng hạ tầng; xúc tiến thương mại và tổ chức sản xuất; ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; tín dụng. Cụ thể, quận Bình Thủy đề xuất UBND thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho làng nghề trên cơ sở gắn với phát triển du lịch, gồm: cầu, đường giao thông; hệ thống thủy lợi; văn phòng đại diện làng hoa và nhà lưới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại: hỗ trợ cung cấp thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; kết nối cung cấp sản phẩm... Về ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, quận Bình Thủy đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ làng hoa bằng hình thức hỗ trợ hoa giống, dự kiến kinh phí trên 2,1 tỉ đồng. Ngoài ra, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ cần được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, vay vốn…

Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2011, gồm Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An thuộc phường Long Hòa và Câu lạc bộ Hoa kiểng Phó Thọ, thuộc phường Long Tuyền. Làng hoa có diện tích sản xuất khoảng 18ha với 236 hộ tham gia sản xuất, thu nhập bình quân của mỗi hộ đạt 150-200 triệu đồng/năm. Doanh thu mỗi năm tại làng hoa ước đạt 23 tỉ đồng.

Tin, ảnh: D.Khôi

Chia sẻ bài viết