02/11/2012 - 09:40

Bình chọn "Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012"

(CT) - Ban tổ chức Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012 (do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV) phối hợp tổ chức, vừa chính thức mở hệ thống bình chọn cho các tổ chức, cá nhân được đề cử Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012 trên internet tại địa chỉ: giaithuongtinhnguyen.vn.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 20-11-2012, Ban tổ chức sẽ chọn 20 đề cử dành cho tổ chức tình nguyện và 20 cá nhân là tình nguyện viên có số phiếu bình chọn cao nhất vào vòng chung tuyển, để chọn ra 5 tổ chức tình nguyện và 5 tình nguyện viên xuất sắc để trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải tổ chức tình nguyện được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng inernet và giải cho người đề cử nhiều hồ sơ nhất.

Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2012 nhằm động viên và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp xuất sắc tham gia và hưởng ứng các hoạt động tình nguyện. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết