06/08/2022 - 20:04

Bến Tre: Xét chọn 5 hợp tác xã kiểu mẫu

(CT) - Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bến Tre cho biết: Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ ngày 3-2-2021 về phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, Bến Tre đã khảo sát, xét chọn 5 HTX tham gia đề án này.

Các HTX được chọn gồm: HTX Thủy sản Bảo Thuận, HTX Nông nghiệp Mỹ Chánh (huyện Ba Tri), HTX Nông nghiệp Thới Thạnh (huyện Thạnh Phú), HTX Nông nghiệp bưởi da xanh Bến Tre (huyện Châu Thành) và HTX Vận tải Thống Nhất Bến Tre (TP Bến Tre). Ðây là những HTX đáp ứng đủ điều kiện và tập trung sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh như chuỗi nghêu, bò, dừa, bưởi da xanh. UBND tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh Bến Tre chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của đề án theo hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

ĐẠI DƯƠNG

Chia sẻ bài viết