17/10/2015 - 17:35

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VI

 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X

(TTXVN)- Sau 3 ngày làm việc (15-17/10/2015) nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Sáng 17-10-2015, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; điều hành thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã được thảo luận, xin ý kiến các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an Trung ương và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, yêu cầu trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an. Đại hội đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh trong những năm tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tố quyết định để giữ vững vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị: Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang "Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 Chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 56 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X.

Chia sẻ bài viết