16/11/2013 - 19:01

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội

Sáng 16-11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội tiến hành bỏ phiếu.

Theo kết quả được Ban Kiểm phiếu công bố, với tỷ lệ 83,14% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trúng cử vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với tỷ lệ 81,33% số phiếu tán thành.

Ông Phạm Trí Thức, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật trúng cử chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật với tỷ lệ đại biểu bỏ phiếu tán thành đạt 62,25%.

Với tỷ lệ 82,94% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Tuyết, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trúng cử Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Đặng Thuần Phong, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội trúng cử chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,93%.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại trúng cử Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại với tỷ lệ phiếu bầu đạt 71,89%.

Cũng trong phiên làm việc sáng 16-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật đầu tư công. Theo đó, Luật đầu tư công nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm tính công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. Dự Luật cũng được kỳ vọng là bước đột phá về thể chế, tác động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu đầu tư; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước về đầu tư công hiện nay, nhất là khâu quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư và phân bổ vốn đầu tư.

Đáng chú ý, việc thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư là nội dung đổi mới quan trọng nhất của Luật Đầu tư công; đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình, dự án nhằm ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, việc tăng cường và đổi mới công tác thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn - một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác thẩm định chương trình, dự án đầu tư công cũng được quy định trong dự thảo luật nhằm hạn chế và đi tới chấm dứt việc quyết định chương trình, dự án vượt quá khả năng bố trí vốn, khắc phục tình trạng bố trí dàn trải, kéo dài và gây nợ đọng xây dựng cơ bản lớn như hiện nay.

Cuối buổi làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng với tỷ lệ tán thành lần lượt là 84,34% và 85,34%.

Buổi chiều, Chương trình, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

Quang Vũ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết