20/08/2013 - 21:46

Bảo tàng thành phố cho thuê đất công có đúng quy định?

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố cho biết tình trạng thực tế của việc cho thuê mướn đất công, bán quán nước giải khát ở Bảo tàng TP Cần Thơ. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL, ngày 31 - 10 - 2010, của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quy định rất rõ về tổ chức và hoạt động Bảo tàng. Theo đó, các Bảo tàng trên toàn quốc được phép tổ chức dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí… nhằm phục vụ nhu cầu của du khách, cũng như cải thiện phần nào đời sống của cán bộ, viên chức. Do đó, việc Bảo tàng thành phố tổ chức dịch vụ nước giải khát là đúng với quy định về tổ chức và hoạt động Bảo tàng.

- Việc cử tri phản ánh tình trạng buôn bán gây mất mỹ quan tại Bảo tàng thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo lãnh đạo Bảo tàng nhanh chóng chấn chỉnh tình trạng nêu trên, để nơi đây trở thành địa điểm tham quan, học tập và thư giãn của nhân dân và du khách trong và ngoài thành phố.

 

Chia sẻ bài viết